Nie „pieniądza” tylko środka płatniczego. Tylko złoto i srebro to prawdziwy pieniądz. Poza tym, zgoda – kraść ludziom czas i wysiłek włożony w pracę wypuszczając na rynek fałszywy pieniądz jednocześnie utrzymując niższe od inflacji stopy procentowe to wspaniała recepta na dobrobyt dla 1% ziemskiej populacji.