Działalność lobbystów ma sens tylko wtedy gdy politykom pozwalamy mieć wpływ na gospodarkę. A jak politycy rządzą gospodarką, to to NIE JEST żaden WOLNY RYNEK tylko interwencjonizm państwowy.