przeczytaj jeszcze mój komentarz do siebie samego poniżej