Po co ludki kupują samochody gdy ich nie stać na paliwo? Groteska!