Paradoksalnie największym wrogiem biznesu jest sama praca i co może Marks nie miał racji.