francuziki wynajma poslanca ruskiego , ruski wszystko zalatwi