Ale GAP już wszędzie podrabiają. Byle żul chodzi w Gapie.