A Lis będzie stał na straży tej „informacyjności”…