W Hiszpanii przyczyną bezrobocia jest socjalizm: wysokie podatki i bardzo restrykcyjne prawa pracownicze.