Doktorat doktora Jana był na temat „ Niepodważalna suwerennośc Niemieckiej republiki Demokratycznej (NRD /DDR) Dr Jan udowodnił – no bo się obronił ze swą tezą! Iż DDR ma prawo do samostanowienia obok RFN jako drugie suwerenne Państwo niemieckie.

Czas zweryfikował założenia” biznesowe dr Jana – no bo suwerennośc Państwa jest nierozerwalnie tożsama z biznesem tegoz Państwa – gospodarką. Handlem,itd.

Mam nadzieje iz Interesa dr Jana Czas tak samo zweryfikuje jak jego „racje” zawarte i obronione w doktoracie.