Jeżeli mielibyśmy znowu łożyć na grecką niegospodarność, to czymże było i jak nazwać utrzymywanie przez nas „wielkiego brata” (CCCP) przed przeszło 20-tu laty. Mamy doskonałe doświadczenia w spłacaniu długów wdzięczności, za „wzajemną pomoc gospodarczą” i różnego rodzaju kosztowne sojusze itp. Co nas obchodzi wegetujące społeczeństwo południowej Europy. Niech tworzą i rozwijają własny przemysł i pracują na siebie.