Że też są głupki, którym wszystko sie z ZSRR kojarzy, jak z d Maryni…