I słusznie. Tylko skąd w naszym małym kurniku dziennikarze. Propagandzistów ci u nas dostatek, ale żeby dziennikarz? I do tego kilku.