Natomiast w Polsce wciąz mamy od Biednego do Obdartusa.