a sprawę funduszu LTCM pamiętasz – też inwestował w bardzo ryzykowne obligacje europejskie, inwestycje znacznie przekraczające jego kapitał własny, jak to się skończyło????