Nie bój nie bój. Budują tak, żeby było co robić. Przecież te piękne nowe drogi co chwilę będą wymagały remontów. Robotę trzeba szanować…