michnikowcom rozum odbiera przy naganianiu do tzw. portali spłecznościowych, przy naganianiu do inwigilacji z tym związanej.