zadeklarowaliśmy że wejdziemy ale nie zadeklarowaliśmy kiedy!

więc spokojnie możemy ogłosić rok 2050 jako najbardziej prawdopodobny 🙂

wchodzenie teraz do strefy euro to jak kupowanie akcji bankruta