Po co jest Nam państwo?

– dla zabezpieczania interesów 10%

czy

-większości powyżej tych 80%

Dzisiaj zabezpieczane są interesy tylko bogatych.

Koszty pracy należą do najniższych w UE , wmawiają nam że są kosmicznie wysokie ,co jest bzdurą .

Zlikwidować śmieciowe umowy za wyjątkiem takich gdzie stawka godzinowa jest wyższa od sumarycznej stawki godzinowej pracownika na umowę o pracę na takim samym stanowisku. Powiększona o koszty urlopu, ubezpieczenia etc. Tj. ok. 50% większa.

Dziś rzadkością jest pracodawca dzielący się różnicą z pracownikiem.