Propozycje z expose Premiera trzeba rozwijać ale z głową. Zamiast wcześniejszej emerytury może lepiej aby budżet kobietom przebywającym na urlopie wychowawczym opłacał minimalne składki emerytalne do FUS. Może warto dla rodzin w których jedno z rodziców jest na urlopie wychowawczym i utrzymują się z dochodów jednego rodzica przyznać taką samą ulgę jak na dziecko. To nie wiele ale zawsze coś. Kompleksowe propozycje uzupełnienia systemu ulg na dzieci z expose Premiera Poprawki do expose Premiera – ulgi na dzieci