Jak jej umorzą część wierzyciele to będzie mieć ok. 120%