Ty nie wiesz co mówisz. 20 lat temu różnica wynosiła przynajmniej 10:1 dla robotnika niewykwalifikowanego.

Dzięki wyższemu niż na zachodzie wzrostowi PKB polskie płace też rosną szybciej niż na zachodzie. Dlatego różnice maleją.