Czyli malutka Słowacja , 5 razy mniejsza od Polski , produkuje prawie tyle samochodów co Polska.