Pan Redaktor pisze: „W dłuższym okresie najistotniejsze znaczenie dla finansów publicznych będzie miało podniesienie wieku emerytalnego oraz zmiana zasad przyznawania emerytur mundurowych.”

Podwyżka wieku emerytalnego w obecnym zreformowanym systemie „zdefiniowanej składki” ma dużo mniejsze znaczenie na obniżkę wydatków emerytalnych niż w poprzednim systemie „zdefiniowanego świadczenia”. Wydatki emerytalne FUS będą mniejsze ponieważ część osób nie dożyje podwyższonego wieku emerytalnego i nie będzie pobierać emerytur. Kobiet w wieku 67 lat będzie ok. 6,3 procent mniej niż kobiet w wieku 60 lat, a mężczyzn w wieku 67 lat będzie o 5,4 procent mniej niż 65 latków . Ci którzy dożyją, będą mieli wyższe emerytury, ich naliczony kapitał będzie wypłacony w całości populacji emerytów.

W zreformowanym systemie podniesienie wieku emerytalnego ma duże znaczenie dla wielkości emerytury. Dodatkowy rok pracy podwyższa emeryturę o ok. 5 procent, a każdy kolejny rok pracy podwyższa ten wskaźnik.

Proponowane zmiany emerytur mundurowych niestety nie dadzą żadnych oszczędności. Mogą wręcz zwiększyć wydatki na emerytury mundurowe. O tym można przeczytać Ocena expose

Analizując propozycje fiskalne przedstawione przez Premiera w expose można stwierdzić, że tylko dwie z nich wpłyną istotnie na poprawę sytuacji finansowej państwa tj. wzrost składki rentowej i podatek od kopalin ( przy okazji nie należy zapomnieć coś o dochodach z Lasów Państwowych). W pozostałych propozycjach ważniejszy jest aspekt racjonalności, przywracania zasad sprawiedliwej, solidarnej partycypacji w finansowaniu państwa.