Oni są na pasku rządzących.

To ten sam TK, który stwierdził, że ludziom, którzy przez lata płacili ZUS od swoich rzeczywistych zarobków nie nalezy się w przyszłości emerytura odpowiadająca wielokrotności innych emerytur (bo płacili ZUS np. od zarobków 15-krotnie wyższych niż średnia) i orzekł, że wprowadzenie górnego pułapu emerytury jest w tym przypadku ok? A gdzie prawa nabyte tych ludzi?

To ten sam TK, który ma w d… Konstytucję mówiącą o równości wobec prawa i nie widzi nierówności w tym, że jedni muszą pracować przez 40 lat i mogą dostac emeryturę pod warunkiem, że nie będą po przejściu na emeryturę pracowali, a inni, pracując 15 lat dostaną 10-krotnie wyższą emeryturę i mogą sobie do niej dowolnie dorabiać?

To ma być Trybunał Konstytucyjny, czyli stojący na straży Konstytucji? To ja przypomnę art. 32 par. 1: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne., par. 2: Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

I co? I g…. wart jest ten Trybunał, pożal się Boże, Konstytucyjny.Euroentuzjastom gratulujemy Moniki Richardson