To już nie Żydzi chcą przejąć świat tylko komuś pomagają?

Co za czasy!