OFE wprowadzono na polecenie Banku Światowego, bo naszym nowym przyjaciołom za mało było naszych banków, fabryk, zakładów ciepłowniczych (pozdrowienia dla p. Waltz!). Chcieli jeszcze haraczu. I otrzymali, go dzięki zdrajcom. Na razie Polacy zapłacili – ZA NIC – obcym bankom 20 mld zł w ciągu 10 lat.

jeśli juz powstały OFE, to powinny być natychmiast zlikwidowane. Jak na Węgrzech.