Chochole tańce przywódców, żeby przedłużyć agonię chorego systemu…

Zresztą wkrótce będzie nam wszystkim lepiej, bo nie dowiemy się, jaką mamy gorączkę