Spekulanci nachapali się śmieci i potracili fortuny. Niech zdychają, co Was to obchodzi? To chyba jest po Waszej myśli, że spekulanci dostali w doopę? Jeżeli spekulanci się przeniosą, to i kapitał się przeniesie. Wtedy dopiero żadne dobro nie będzie wytwarzane. Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie wytwarzał za frajer.