niestety wszystko już rozsprzedane 105 koncesji po 500tys zł koncesje na poszukiwanie. Do koncesji na poszukiwanie trzeba kupic

.

koncesję wydobywczą, za niebagatelna kwotę……616zł, ……….słownie sześćset szesnaście zł

.

Co po znalezieniu złoża i udokumentowaniu go jest czystą formalnością.

Obce podmioty jak i nasze przy 5 posiadanych koncesjach, bedą płaciły do Skarbu Państwa od każdego

………….1000netrów sześciennych ………. równie niebagatelną kwote, wahającą sie w zależności od jakości wydobywanego gazu ………………..4,60 zł do5,20zł………………..

Z tych pieniędzy będzie mikry procent dostawała gmina co zapewne nie wystarczy na pokrycie szkód.

Gorzej niż w Państwach IV Świata