Równość natomiast to całkowity brak bodźców do jakiegokolwiek postępu w mikro i makroskali.