a Wall Street, pozostałe tak.Niech się te hieny wzajemnie wykończą,a właśnie oni odpowiadają za 85%-80% transakcji czysto spekulacyjnych na świecie.