ale można zwiększyć opodatkowanie tych, którzy obecnie żyją kosztem ludu pracującego miast (tak – miast, bez wsi). Przykład:

– 10 zł miesięcznie od hektara jako składka na KRUS, zwiększane co roku o 2,5 zł do kwoty 50 zł przez najbliższe 16 lat;

– 3% podatku od przychodów transferowych dla zdrowych ludzi przed ukończeniem wieku emerytalnego za każdy brakujący rok do 65 lat – czyli na przykład agent Tomek zapłaciłby 93%.

Można? Można. Tylko trzeba chcieć.