Przeczytaj ją jeszcze raz – powoli. Tu chodzi o to, że w wyniku globalizacji Zachód wyzbył się realnego majątku i zostały mu właśnie tylko papiery, którymi się można podetrzeć (tak, jak greckie obligacje). Papiery de facto bez pokrycia – czy to w złocie czy w maszynach czy innym majątku, który można spieniężyć i spłacić długi.„Nie ma ludzi niewinnych, są tylko źle przesłuchani.”

FELIKS DZIERŻYŃSKI

Proszę nie pisać do mnie na maila, bo i tak nie sprawdzam skrzynki na GW.