Uczyniliście Boga z Japka, a Japko się rozbestwiło.

Czuje, że może wszystko.