Tylko taki diament, który ma szlif brylantowy, nazywamy brylantem. Ta kropla słońca nie jest brylantem, co widać gołym okiem.