Precz z klamstwami tych imperialistow i neokolonialistow! Chcemy prawdy o 11/9, o zabojstwie JFK i RFK, o ciemnych interesach finansowej oligarchii!