Wieżyczki strzelnicze, siedem bram i bunkier przeciwatomowy… hehehe… a nie powinno cię gó… obchodzić, gdzie jaśnie państwo mieszka? Grunt, żeby nie byli twoimi sąsiadami, bo nawet w dupę się nie mógłbyś podrapać, nie burząc odpowiednio zaprojektowanego ładu przestrzennego.