Zamiast odcinać, może czas kupić szybszego komputera centralnego i nieco szybszego łącza do tego sorbneta?

Era 486 już się skończyła, za stosunkowo niewielkie pieniądze można nabyć o wiele szybszą infrastrukturę.