U nas zapomniano o tym starym porzekadle, a wystarczy popatrzeć na Szwajcarię czy SZwecję