Tak,tak za kryzys „odpowiadają” algorytmy i procesory .A nie „chciejstwo i złodziejstwo” księgowych kreatur szukających „zasobów” w coraz to nowych miejscach na Ziemi aby je „zagospodarować” w imię „dymokracji” i „wolnego rynku”?