Nikogo nie razi sprzeczność interesów? Łączy się ministerstwo odpowiedzialne za ochronę środowiska z ministerstwem, odpowiedzialnym za zakłady, które je niszczą.