Kurde, gdzie ci redaktorzy edukację pobierali, ręce opadają.