8 Sierpnia 2011

Prezydent Barack Obama

Biały Dom

1600 Pennsylvania Avenue

Washington, DC

Szanowny Panie Prezydencie

W imieniu Amerykanów żyjących w każdym stanie i terytorium USA, wzywamy do użycia wszelkich

środków prawnych aby położyć kres szczelinowaniu hydraulicznemu- wysoce kontrowersyjnej i

niebezpiecznej metodzie wydobycia „naturalnego” gazu, do czasu aż wpływ tego procesu na

środowisko oraz zdrowie będzie dobrze znany, a otoczenie odpowiednio chronione.

Szczelinowanie obejmuje wstrzeliwanie milionów litrów wody zmieszanej z rakotwórczymi

chemikaliami głęboko pod ziemię w celu rozbicia skał i uwolnienia zawartego w nich gazu. Pomimo

oczywistego ryzyka, regulacje niezbędne do zapewnienia, że szczelinowanie hydrauliczne nie zagrozi

naszym narodowym zasobom wody, nie nadążają za szybkim i zwiększającym się użyciem tej metody

przez przemysł naftowy i gazowniczy.

Do tej pory, szczelinowanie zaowocowało ponad 1000 udokumentowanych przypadków skażenia

wód gruntowych na terenie kraju, poprzez wyciek metanu oraz płynów używanych w tej metodzie

bezpośrednio do tych wód lub też naziemne wycieki skażonych i radioaktywnych płynów

powstających w procesie szczelinowania. Rzeki i jeziora są również zanieczyszczane przez uwalnianie

do nich niewystarczająco oczyszczonych ścieków. Ponadto proces powoduje zwykle uwalnianie do

atmosfery znacznych ilości metanu- gazu przyczyniającego się do efektu cieplarnianego- pomimo

dostępności efektywnych metod zapobiegania temu.

Przyznajemy, że administracja podjęła pewne kroki dotyczące szczelinowania. Jednakże pozostaje

jeszcze wiele do zrobienia. Dla przykładu, EPA (Environmental Protection Agency- Agencja Ochrony

Środowiska) dołożyła starań aby przebadać wpływ szczelinowania na wodę pitną. Pierwsza faza

badań zakończy się w roku 2012, jednak będą one wymagały kilku lat więcej aby stać się

kompletnymi. Do tego czasu, jeszcze więcej zasobów krajowej wody pitnej może zostać

zanieczyszczone w wyniku omawianego procesu. Na dodatek badania EPA nie będą zawierać analizy

skuteczności ram prawnych dotyczących szczelinowania. I chociaż Sekretarz Chu zwołał komisję w

celu zidentyfikowania i zarekomendowania najlepszych praktyk dla wprowadzenia bezpieczeństwa i

ekologicznych rozwiązań w szczelinowaniu to nawet jeśli będą one stosowane, mogą nie zapewnić

odpowiedniej ochrony przed ryzykiem, które nie jest jeszcze w pełni znane.

Nawet jeśli w pełni poznamy zdrowotny i środowiskowy wpływ szczelinowania hydraulicznego,

obecne regulacje federalne nie będą w stanie go złagodzić ani ograniczyć. Luka w ochronie ze strony

rządu, połączona z obecnym poziomem i przewidywanym wzrostem stosowania tego procesu,

stanowią ekstremalne i niepotrzebne ryzyko dla zdrowia publicznego oraz środowiska. Wzywamy do

ochrony społeczeństwa poprzez następujące działania:

1. Ogłoszenie moratorium na wydawanie rządowych pozwoleń potrzebnych do stosowania

szczelinowania hydraulicznego. Ograniczenia lub moratoria różnego typu zostały

wprowadzone w kilku amerykańskich miastach, prowincji Quebec oraz całej Francji i Australii.

Moratorium wobec szczelinowania powinno zostać zastosowane w Stanach Zjednoczonych

do czasu kiedy:

Odpowiednia ilość badań, włączając w to badania EPA dotyczące wpływu szczelinowania na

zasoby wody powierzchniowej zostanie przeprowadzona i uzupełni proces decyzyjny o pełną

informację dotyczącą wpływu tego procesu na zdrowie i środowisko

Podjęte zostaną odpowiednie środki w celu zminimalizowania i złagodzenia szkodliwego

wpływu na jakość wód i powietrza oraz globalne ocieplenie wynikające z niepotrzebnej emisji

metanu

Sekcja 322 z Energy Policy Act z 2005 zostanie zmieniona tak by usunąć zwolnienie

szczelinowania hydraulicznego z Ustawy o Bezpieczeństwie Wody Pitnej

2. Prowadzenie otwartego i szczerego dialogu publicznego dotyczącego roli „naturalnego” gazu

w naszej przyszłości energetycznej. Reklamowany jako „paliwo pomostowe”, stanowi most

do nikąd, chyba że w świetle pełnego rozliczenia bezpośredniej i pośredniej emisji gazów

cieplarnianych oraz wpływu na jakość i zasoby wody, „naturalny” gaz może zostać

przedstawiony jako lepszy od innych paliw kopalnych. Ponadto, jak ostrzegał ostatnio Fatih

Birol- główny ekonomista Międzynarodowej Agencji Energetycznej, inwestycje w gaz

„naturalny” opóźnią jedynie niezbędne odejście od paliw kopalnych i odwrócą uwagę od

ważnych inwestycji w wydajność oraz stałe źródła energii jak wiatr, energia słoneczna, pływy

czy też energia geotermalna.

Panie Prezydencie, w marcu ubiegłego roku powiedział Pan o szczelinowaniu hydraulicznym

„Musimy się upewnić, że jeśli zamierzamy to robić, zrobimy to w taki sposób, aby nie truć ludzi.”

Ponieważ zatruwa to ludzi, prosimy o podjęcie kroków, które to zatrzymają.

Z poważaniem

Barbara Sattler

President, Board of Directors

Alliance of Nurses for Healthy Environments

Kieran Suckling

Executive Director

Center for Biological Diversity

Michael Green

Executive Director

Center for Environmental Health

Lois Gibbs

Executive Director

Center for Health, Environment & Justice

Lisa Graves

Executive Director

Center for Media and Democracy

Mike Tidwell

Director

Chesapeake Climate Action Network

Mark Reynolds

Executive Director

Citizens Climate Lobby

Natalie Roy

Executive Director

Clean Water Network

Kathleen Rogers

President

Earth Day Network

Courtney Hight

Executive Director

Energy Action Coalition

Margie Alt

Executive Director

Environment America

Judith Robinson

Associate Director

Environmental Health Fund

Wenonah Hauter

Executive Director

Food & Water Watch

Erich Pica

President

Friends of the Earth

Denny Larson

Executive Director

Global Community Monitor

Phil Radford

Executive Director

Greenpeace USA

Gary Cohen

President and Co-Founder

Health Care Without Harm

Bill Walsh

Executive Director

Healthy Building Network

Andrew Kimbrell

Executive Director

International Center for Technology Assessment

Joe Uehlein

Executive Director

Labor Network for Sustainability

Stephen Kretzmann

Director

Oil Change International

Luisa Saffiotti

President

Psychologists for Social Responsibility

Robert Weissman

President

Public Citizen

Rebecca Tarbotton

Executive Director

Rainforest Action Network

Carolyn Raffensperger

Executive Director

Science & Environmental Health Network

May Boeve

Executive Director

350.org

Arturo Massol-Deyá

Casa Pueblo de Puerto Rico

Gary Simpson

CCEC Board of Directors

Chatham Citizens for Effective Communities

North Carolina

Kayne Darrell

Citizens Against Titan

North Carolina

Adrienne Esposito

Executive Director

Citizens Campaign for the Environment

Barbara Warren

Executive Director

Citizens’ Environmental Coalition

Joe Levine

Citizens for Water, and NYH20

New York City, NY

Kathleen A. Curtis

Executive Director

Clean and Healthy New York

Catherine C. Strickler

Founder and Chair

Climate Action Alliance of the Valley

Virginia

Ann Hancock

Executive Director

Climate Protection Campaign

California

Lori Babbey

Concerned Citizens of Portage County

Ohio

Michelle Bamberger

Concerned Citizens of Ulysses

New York

Barbara Arrindell

Damascus Citizens for Sustainability

Pennsylvania

Tracy Carluccio

Deputy Director

Delaware Riverkeeper Network

Brendan DeMelle

Executive Director

DeSmogBlog

Judy Braiman

President

Empire State Consumer Project

New York

Tirso Moreno

General Coordinator

Farmworker Association of Florida

Eva Resnick-Day

Free the Planet

University of Pittsburgh

Benjamin Ketchum

Gas Truth of Central Pennsylvania

Tessa Hill

President

Kids for Saving Earth

Minnesota

Tom Kelly

Director

KyotoUSA

Myra Bonhage-Hale

Steward

La Paix Herb Farm

West Virginia

Richard Moore

Los Jardines Institute

New Mexico

Anne Rolfes

Founding Director

Louisiana Bucket Brigade

Marcellus Outreach Butler

Dianne Sipe

Pennsylvania

Ruth