… w sumie ma rację bo tacy jak on oraz inni spekulanci rozwalili gospodarkę wyprowadzając z niej dobra trwałe i rozgrabiając do zera posocjalistyczne mienie

rewolucja przyjdzie Leszku i wtedy zapłoną pałace…