Z pretensjami związkowcy mogą się skierować wprost do Balcerowicza, który praktycznie darmo oddał polskie hutnictwo w obce ręce.