aerobat napisał:

> I jeszcze cytat z Margaret Tatcher

> Osoby, której opinie i przewidywania dotyczące zjawisk w światowej polityce,

> mają, jak dotąd największą „sprawdzalność” pośród współczesnych polityków.

> …”UE jest skazana na niepowodzenie, gdyż jest czymś szalonym, utopijnym projektem,

> pomnikiem pychy lewicowych intelektualistów”…

> … I wspominała także, o 2012 roku, jako o terminie zakończenia tej kosztownej farsy…..

Pewien jesteś, że nie chodziło o koniec świata ?

Ponoć ma nastąpić 21.12.2012