Jabłka zwłaszcza nadgryzione są podobne do loga aple. Jak bendom jabłonie to bydom jabka. jak kos nadgryzie jabko z niewłasciwej strony to wylizie logo apla. Niedopuszczalne.