…nasączany pochodnymi z produkcji amfy i w dodatku robiłeś to często to cóż, takie są skutki. Są plemiona afrykańskie gdzie ludzie całe życie dzień w dzień to palą i dożywają późnej starości.