Polska ma niewielkie zasoby wody pitnej ? – tak

i dlatego też, firmy wydobywające gaz są wg platfusów dobroczyńcami, i będzie się działalność wydobywczą traktować jako ważne zadania społeczne.

koncesje dostały już za 1% wartości (porównanie – Norwegia – koncesje za średnio 70% wartości), teraz będą mogły za darmo wykorzystywać tysiące hektolitrów wody do procesu szczelinowania.

nie odpowiadają także za szkody dla środowiska – kiedy w wyniku wydobycia obniży się lustro wód podziemnych i cały rejon zacznie się zamieniać w pustynię – nikt nie będzie za to odpowiadał.

aha – pisać o tym też nie będzie wolno, zgodnie z platformerską ustawą o ochronie informacji ze względu na „ważny interes gospodarczy”.

podsumowując – Hitler, Stalin, Pol-Pot, Mao, Pinochet, Tusk – w jednym szeregu.